องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤมิชอบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม