องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.หนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอง 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.หนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอง 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม