องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)


โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมสนุนและพัฒนาคุณภาพชีิวิตของผู้พิการในชุมชน กิจกรรมซ่อมแซมรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการที่ชำรุดเสียหายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมสนุนและพัฒนาคุณภาพชีิวิตของผู้พิการในชุมชน กิจกรรมซ่อมแซมรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการที่ชำรุดเสียหายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม