องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


มาตรฐานฯการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานฯการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม