องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


คำสั่ง อบต.หนองขาม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง อบต.หนองขาม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม