องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม