องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม