องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
การควบคุมและตรวจสอบภายใน


รายงานผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุภายในภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุภายในภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม