องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 13 ก.พ. 2561 ]136
2 การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว [ 16 พ.ย. 2559 ]148
3 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 16 พ.ย. 2559 ]129
4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 16 พ.ย. 2559 ]134
5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต [ 16 พ.ย. 2559 ]139
6 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน [ 16 พ.ย. 2559 ]123