องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) [ 2 ม.ค. 2560 ]170
2 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 2 ม.ค. 2560 ]170
3 โครงสร้าง อบต. [ 2 ม.ค. 2560 ]165
4 บัญชีจัดหาคนลงสู่ตำแหน่ง [ 2 ม.ค. 2560 ]163
5 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 ม.ค. 2560 ]162
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 ม.ค. 2560 ]173
7 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 2 ม.ค. 2560 ]156
8 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 2 ม.ค. 2560 ]164
9 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 [ 2 ม.ค. 2560 ]160
10 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 [ 2 ม.ค. 2560 ]169
 
หน้า 1|2