องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2561) [ 12 เม.ย. 2562 ]65
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]73
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]68
4 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) [ 2 ม.ค. 2560 ]103
5 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 2 ม.ค. 2560 ]106
6 โครงสร้าง อบต. [ 2 ม.ค. 2560 ]103
7 บัญชีจัดหาคนลงสู่ตำแหน่ง [ 2 ม.ค. 2560 ]105
8 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 ม.ค. 2560 ]102
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 ม.ค. 2560 ]109
10 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 2 ม.ค. 2560 ]95
 
หน้า 1|2