องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานฯการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]32
2 มาตรฐานหลักเกณฑ์ประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 4 ต.ค. 2565 ]33
3 มาตรฐานทางวินัย และการรักษาวินัยฯ [ 4 ต.ค. 2565 ]32
4 อุทธรณ์และร้องทุกข์(ฉ.2)65 [ 4 ต.ค. 2565 ]32