องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ทะเบียนพรรไม้พื้นที่ป่าสาธารณะภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 20 ต.ค. 2566 ]6
2 พื้นที่ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ [ 16 ต.ค. 2566 ]6
3 รายงานการประชุม เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [ 3 ธ.ค. 2562 ]6