องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม