องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองขาม ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองขาม ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม