องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]30
2 คำสั่ง อบต.หนองขาม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 30 มี.ค. 2566 ]34
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.หนองขาม [ 3 ต.ค. 2565 ]34
4 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 8 ก.พ. 2562 ]190
5 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม [ 2 ต.ค. 2560 ]190