องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี (กองสวัสดิการสังคม)
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองตาไก้ [ 15 ก.ย. 2563 ]112
2 ศูนย์การศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง [ 11 เม.ย. 2563 ]112