องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อบต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]241
2 การทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ผู้มีส่วนได้เสียภายใน [ 14 พ.ย. 2561 ]140
3 การทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [ 14 พ.ย. 2561 ]24
4 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]34
5 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]31
6 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้รับบริการของ อบต.หของขาม ปี 2561 [ 14 ต.ค. 2561 ]43
7 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]31
8 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 พ.ค. 2561 ]28
9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 ก.พ. 2561 ]22
10 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 [ 28 ก.ค. 2560 ]59
 
หน้า 1|2