องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อบต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ [ 1 พ.ค. 2562 ]21
2 การทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ผู้มีส่วนได้เสียภายใน [ 14 พ.ย. 2561 ]99
3 การทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [ 14 พ.ย. 2561 ]83
4 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 พ.ค. 2561 ]22
5 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 [ 28 ก.ค. 2560 ]341
6 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 [ 23 มิ.ย. 2560 ]143
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี61 [ 23 มิ.ย. 2560 ]145
8 เปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์ [ 22 พ.ค. 2560 ]146
9 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม [ 9 ม.ค. 2560 ]154
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [ 6 ม.ค. 2560 ]146
 
หน้า 1|2