องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]16
2 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]16
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]25
4 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก [ 24 ส.ค. 2565 ]58
5 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ [ 3 ส.ค. 2565 ]54
6 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านฝาย [ 27 ก.ค. 2565 ]70
7 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านฝาย [ 27 ก.ค. 2565 ]90
8 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่7 บ้านหนองขาม [ 20 ก.ค. 2565 ]72
9 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต)หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม [ 20 ก.ค. 2565 ]64
10 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม [ 20 ก.ค. 2565 ]61
11 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่6 บ้านหนองฉิม [ 11 ก.ค. 2565 ]95
12 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่1 บ้านฝาย ถนนลาดยาง (แอสฟัทท์ติกคอนกรีต) [ 20 มิ.ย. 2565 ]64
13 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านภูดิน [ 13 มิ.ย. 2565 ]62
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขนาด 1 ตัน [ 2 มิ.ย. 2565 ]106
15 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ [ 25 พ.ค. 2565 ]110
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน [ 24 พ.ค. 2565 ]147
17 เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 23 พ.ค. 2565 ]121
18 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่9 บ้านโนนแต้ [ 11 พ.ค. 2565 ]94
19 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่9 บ้านโนนแต้ [ 11 พ.ค. 2565 ]92
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล อบต.หนองขาม จ.ชัยภูมิ กทอ.64-07-1853 [ 23 มี.ค. 2565 ]131
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8