องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่9 บ้านโนนแต้ [ 11 พ.ค. 2565 ]4
2 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่9 บ้านโนนแต้ [ 11 พ.ค. 2565 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล อบต.หนองขาม จ.ชัยภูมิ กทอ.64-07-1853 [ 23 มี.ค. 2565 ]22
4 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่4 บ้านโนนแต้ เส้นทางสายนายพุทธิศักดิ์ (ต่อ) [ 18 มี.ค. 2565 ]22
5 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่4 บ้านโนนแต้ เส้นทางสายบ้านนายสมร พันน้อย [ 18 มี.ค. 2565 ]19
6 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่4 บ้านโนนแต้ เส้นทางสายไปแปลงเกษตรที่หนองแซง [ 18 มี.ค. 2565 ]17
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล อบต.หนองขาม จังหวัดชัยภูมิ กทอ.64-07-1853 [ 15 มี.ค. 2565 ]18
8 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล อบต.หนองขาม [ 8 มี.ค. 2565 ]22
9 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ [ 8 มี.ค. 2565 ]16
10 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 8 มี.ค. 2565 ]16
11 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 14 ก.พ. 2565 ]19
12 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 14 ก.พ. 2565 ]19
13 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]17
14 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]16
15 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่1 บ้านฝาย [ 16 ก.ย. 2564 ]49
16 เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 1 ก.ย. 2564 ]47
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ม. 11 บ้านหนองตาไก้ [ 19 ส.ค. 2564 ]50
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามคสล. ม. 11 บ้านหนองตาไก้ [ 19 ส.ค. 2564 ]51
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ [ 10 ส.ค. 2564 ]52
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ [ 10 ส.ค. 2564 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7