องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 170 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่10 บ้านภูดิน [ 8 มิ.ย. 2566 ]3
2 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่10 บ้านภูดิน [ 8 มิ.ย. 2566 ]3
3 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่10 บ้านภูดิน [ 8 มิ.ย. 2566 ]2
4 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านโนนแต้ [ 19 พ.ค. 2566 ]4
5 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่9 บ้านโนนแต้ (โครงการก่อสร้างท่อลอดเลี่ยม คสล.) [ 19 พ.ค. 2566 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]9
7 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ [ 28 เม.ย. 2566 ]7
8 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ (สายทางบ้านนางนุ่มนวล ปานพิมพ์) [ 28 เม.ย. 2566 ]6
9 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ม.5 บ้านหนองตาไก้ [ 28 เม.ย. 2566 ]6
10 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด(จุดบ้านนายชนชัย สัมพันธ์) ม.5 บ้านหนองตาไก้ [ 28 เม.ย. 2566 ]6
11 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2บ้านดอนไข่ผำ (สายทางสามแยกบ้านนางอ่อน-สี่แยกคอกวัวพ่อสำรอง)) [ 10 เม.ย. 2566 ]10
12 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางสี่แยกคอกวัวบ้านนายเลิศ-สี่แยกคอกวัวพ่อสำรอง) หมู่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 10 เม.ย. 2566 ]9
13 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]7
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย [ 27 มี.ค. 2566 ]22
15 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านหนองฉิม(สายนานางอุทัย - นานายประยูร) [ 27 มี.ค. 2566 ]10
16 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลื่ยม คสล.หมู่6 บ้านหนองฉิม [ 27 มี.ค. 2566 ]10
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย [ 14 มี.ค. 2566 ]18
18 เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 13 มี.ค. 2566 ]11
19 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]6
20 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9