องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 211 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้ [ 16 ม.ค. 2567 ]19
22 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน [ 28 พ.ย. 2566 ]29
23 ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน [ 16 พ.ย. 2566 ]22
24 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้ากระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน [ 31 ต.ค. 2566 ]24
25 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านฝาย [ 18 ต.ค. 2566 ]25
26 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ [ 29 ก.ย. 2566 ]25
27 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด   หมู่ที่ 1 บ้านฝาย [ 25 ก.ย. 2566 ]25
28 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านฝาย [ 25 ก.ย. 2566 ]28
29 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง [ 31 ส.ค. 2566 ]29
30 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง [ 31 ส.ค. 2566 ]24
31 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง [ 31 ส.ค. 2566 ]25
32 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมแอสฟัลต์คอนกรีตหมู่ที่3 บ้านฝาย [ 17 ส.ค. 2566 ]29
33 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านฝายสายแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย - สี่แยกอนามัยเก่า [ 17 ส.ค. 2566 ]36
34 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้ [ 27 ก.ค. 2566 ]33
35 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหลายช่อง รูปจัตุรัส จุดลำห้วยยางหวาย (นานางสมเก่ง) หมู่ที่11 บ้านหนองตาไก้ [ 27 ก.ค. 2566 ]32
36 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]31
37 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม (สายบ้านนางสายันต์ โตนชัยภูมิ - บ้านนายทองใบ ทองสมบัติ) [ 30 มิ.ย. 2566 ]41
38 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่7 บ้านหนองขาม (สายบ้านนายสุดใจ ดียางหวาย - บ้านนายคำอ้าย) [ 30 มิ.ย. 2566 ]34
39 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม (สายรอบหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองขาม ) [ 30 มิ.ย. 2566 ]32
40 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่10 บ้านภูดิน [ 8 มิ.ย. 2566 ]42
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11