องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ (สายทางบ้านนางนุ่มนวล ปานพิมพ์) [ 28 เม.ย. 2566 ]15
22 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ม.5 บ้านหนองตาไก้ [ 28 เม.ย. 2566 ]15
23 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด(จุดบ้านนายชนชัย สัมพันธ์) ม.5 บ้านหนองตาไก้ [ 28 เม.ย. 2566 ]13
24 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2บ้านดอนไข่ผำ (สายทางสามแยกบ้านนางอ่อน-สี่แยกคอกวัวพ่อสำรอง)) [ 10 เม.ย. 2566 ]17
25 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางสี่แยกคอกวัวบ้านนายเลิศ-สี่แยกคอกวัวพ่อสำรอง) หมู่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 10 เม.ย. 2566 ]16
26 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]14
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย [ 27 มี.ค. 2566 ]31
28 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านหนองฉิม(สายนานางอุทัย - นานายประยูร) [ 27 มี.ค. 2566 ]17
29 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลื่ยม คสล.หมู่6 บ้านหนองฉิม [ 27 มี.ค. 2566 ]19
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย [ 14 มี.ค. 2566 ]31
31 เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 13 มี.ค. 2566 ]20
32 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]17
33 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]51
34 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]42
35 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]55
36 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]18
37 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก [ 24 ส.ค. 2565 ]87
38 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ [ 3 ส.ค. 2565 ]82
39 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านฝาย [ 27 ก.ค. 2565 ]97
40 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านฝาย [ 27 ก.ค. 2565 ]129
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10