องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย [ 27 มี.ค. 2566 ]47
42 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านหนองฉิม(สายนานางอุทัย - นานายประยูร) [ 27 มี.ค. 2566 ]29
43 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลื่ยม คสล.หมู่6 บ้านหนองฉิม [ 27 มี.ค. 2566 ]34
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย [ 14 มี.ค. 2566 ]49
45 เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 13 มี.ค. 2566 ]35
46 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]31
47 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]64
48 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]57
49 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]69
50 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]31
51 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก [ 24 ส.ค. 2565 ]102
52 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ [ 3 ส.ค. 2565 ]94
53 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านฝาย [ 27 ก.ค. 2565 ]111
54 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านฝาย [ 27 ก.ค. 2565 ]143
55 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่7 บ้านหนองขาม [ 20 ก.ค. 2565 ]114
56 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต)หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม [ 20 ก.ค. 2565 ]105
57 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม [ 20 ก.ค. 2565 ]104
58 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่6 บ้านหนองฉิม [ 11 ก.ค. 2565 ]151
59 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่1 บ้านฝาย ถนนลาดยาง (แอสฟัทท์ติกคอนกรีต) [ 20 มิ.ย. 2565 ]104
60 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านภูดิน [ 13 มิ.ย. 2565 ]100
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10