องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 170 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่4 บ้านโนนแต้ เส้นทางสายนายพุทธิศักดิ์ (ต่อ) [ 18 มี.ค. 2565 ]171
42 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่4 บ้านโนนแต้ เส้นทางสายบ้านนายสมร พันน้อย [ 18 มี.ค. 2565 ]163
43 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่4 บ้านโนนแต้ เส้นทางสายไปแปลงเกษตรที่หนองแซง [ 18 มี.ค. 2565 ]167
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล อบต.หนองขาม จังหวัดชัยภูมิ กทอ.64-07-1853 [ 15 มี.ค. 2565 ]169
45 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล อบต.หนองขาม [ 8 มี.ค. 2565 ]164
46 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ [ 8 มี.ค. 2565 ]152
47 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 8 มี.ค. 2565 ]155
48 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 14 ก.พ. 2565 ]161
49 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 14 ก.พ. 2565 ]161
50 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]156
51 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]152
52 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่1 บ้านฝาย [ 16 ก.ย. 2564 ]181
53 เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 1 ก.ย. 2564 ]184
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ม. 11 บ้านหนองตาไก้ [ 19 ส.ค. 2564 ]146
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามคสล. ม. 11 บ้านหนองตาไก้ [ 19 ส.ค. 2564 ]186
56 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ [ 10 ส.ค. 2564 ]138
57 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ [ 10 ส.ค. 2564 ]185
58 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ สะพานท่าแฮ่ [ 10 ส.ค. 2564 ]181
59 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2564 ]144
60 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2564 ]158
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9