องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 14 ก.พ. 2565 ]173
62 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 14 ก.พ. 2565 ]171
63 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]164
64 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]161
65 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่1 บ้านฝาย [ 16 ก.ย. 2564 ]196
66 เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 1 ก.ย. 2564 ]194
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ม. 11 บ้านหนองตาไก้ [ 19 ส.ค. 2564 ]154
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามคสล. ม. 11 บ้านหนองตาไก้ [ 19 ส.ค. 2564 ]198
69 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ [ 10 ส.ค. 2564 ]146
70 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ [ 10 ส.ค. 2564 ]196
71 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ สะพานท่าแฮ่ [ 10 ส.ค. 2564 ]191
72 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2564 ]153
73 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2564 ]166
74 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย หมู่่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 [ 9 ส.ค. 2564 ]180
75 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ม. 4 บ้านโนนแต้ (e-bidding) [ 29 ก.ค. 2564 ]175
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ม.4 บ้านโนนแต้ (e-bidding) [ 29 ก.ค. 2564 ]179
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ม. 4 บ้านโนนแต้ (e-bidding) [ 29 ก.ค. 2564 ]181
78 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่4 บ้านโนนแต้ [ 22 ก.ค. 2564 ]191
79 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ [ 22 ก.ค. 2564 ]185
80 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 19 พ.ค. 2564 ]188
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10