องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 8 ก.พ. 2564 ]179
62 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระท่าแจ้ง หมู่8 บ้านโนนทอง [ 25 ม.ค. 2564 ]181
63 เปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านหนองขาม (เส้นรอบหนองน้ำสาธารณะ) [ 13 ม.ค. 2564 ]146
64 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่7 บ้านหนองขาม (เส้นหลังโรงเรียน) [ 13 ม.ค. 2564 ]188
65 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]180
66 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ [ 21 ธ.ค. 2563 ]195
67 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่1 บ้านฝาย [ 14 ธ.ค. 2563 ]196
68 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 14 ธ.ค. 2563 ]201
69 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่1 บ้านฝาย [ 29 ต.ค. 2563 ]161
70 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่1 บ้านฝาย [ 25 ก.ย. 2563 ]182
71 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยยางหวายตอนบน ม.11 [ 10 ส.ค. 2563 ]191
72 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง [ 10 ส.ค. 2563 ]218
73 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่9 บ้านโนนแต้ [ 30 ก.ค. 2563 ]223
74 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่1 บ้านฝาย [ 30 ก.ค. 2563 ]223
75 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ [ 9 ก.ค. 2563 ]174
76 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่4 บ้านโนนแต้ [ 8 ก.ค. 2563 ]227
77 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่3 บ้านฝาย [ 1 มิ.ย. 2563 ]227
78 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่1 บ้านฝาย [ 1 มิ.ย. 2563 ]229
79 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่5 บ้านหนองตาไก้ [ 1 มิ.ย. 2563 ]226
80 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่6 บ้านหนองฉิม [ 1 มิ.ย. 2563 ]173
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8