องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 211 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล อบต.หนองขาม จ.ชัยภูมิ กทอ.64-07-1853 [ 23 มี.ค. 2565 ]207
82 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่4 บ้านโนนแต้ เส้นทางสายนายพุทธิศักดิ์ (ต่อ) [ 18 มี.ค. 2565 ]206
83 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่4 บ้านโนนแต้ เส้นทางสายบ้านนายสมร พันน้อย [ 18 มี.ค. 2565 ]197
84 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่4 บ้านโนนแต้ เส้นทางสายไปแปลงเกษตรที่หนองแซง [ 18 มี.ค. 2565 ]206
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล อบต.หนองขาม จังหวัดชัยภูมิ กทอ.64-07-1853 [ 15 มี.ค. 2565 ]203
86 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล อบต.หนองขาม [ 8 มี.ค. 2565 ]209
87 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ [ 8 มี.ค. 2565 ]187
88 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 8 มี.ค. 2565 ]189
89 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 14 ก.พ. 2565 ]246
90 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 14 ก.พ. 2565 ]193
91 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]187
92 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]183
93 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่1 บ้านฝาย [ 16 ก.ย. 2564 ]221
94 เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 1 ก.ย. 2564 ]217
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ม. 11 บ้านหนองตาไก้ [ 19 ส.ค. 2564 ]177
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามคสล. ม. 11 บ้านหนองตาไก้ [ 19 ส.ค. 2564 ]222
97 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ [ 10 ส.ค. 2564 ]168
98 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ [ 10 ส.ค. 2564 ]220
99 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ สะพานท่าแฮ่ [ 10 ส.ค. 2564 ]215
100 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2564 ]176
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11