องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล อบต.หนองขาม จังหวัดชัยภูมิ กทอ.64-07-1853 [ 15 มี.ค. 2565 ]199
82 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล อบต.หนองขาม [ 8 มี.ค. 2565 ]204
83 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ [ 8 มี.ค. 2565 ]183
84 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 8 มี.ค. 2565 ]185
85 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 14 ก.พ. 2565 ]236
86 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 14 ก.พ. 2565 ]189
87 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]184
88 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]179
89 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่1 บ้านฝาย [ 16 ก.ย. 2564 ]216
90 เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 1 ก.ย. 2564 ]214
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ม. 11 บ้านหนองตาไก้ [ 19 ส.ค. 2564 ]174
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามคสล. ม. 11 บ้านหนองตาไก้ [ 19 ส.ค. 2564 ]217
93 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ [ 10 ส.ค. 2564 ]165
94 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ [ 10 ส.ค. 2564 ]214
95 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ สะพานท่าแฮ่ [ 10 ส.ค. 2564 ]209
96 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2564 ]172
97 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2564 ]184
98 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย หมู่่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 [ 9 ส.ค. 2564 ]200
99 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ม. 4 บ้านโนนแต้ (e-bidding) [ 29 ก.ค. 2564 ]194
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ม.4 บ้านโนนแต้ (e-bidding) [ 29 ก.ค. 2564 ]200
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11