องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ม. 4 บ้านโนนแต้ (e-bidding) [ 29 ก.ค. 2564 ]197
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ม.4 บ้านโนนแต้ (e-bidding) [ 29 ก.ค. 2564 ]202
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ม. 4 บ้านโนนแต้ (e-bidding) [ 29 ก.ค. 2564 ]210
104 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่4 บ้านโนนแต้ [ 22 ก.ค. 2564 ]214
105 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ [ 22 ก.ค. 2564 ]205
106 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 19 พ.ค. 2564 ]211
107 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่9 บ้านโนนแต้ [ 17 พ.ค. 2564 ]211
108 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่6 บ้านหนองฉิม [ 26 เม.ย. 2564 ]234
109 ประกาศ เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านฝาย [ 30 มี.ค. 2564 ]189
110 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ 5บ้านหนองตาไก้ สายร้านค้าชุมชน [ 15 มี.ค. 2564 ]245
111 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่5 บ้านหนองตาไก้ สายบ้านอุทัย หิรัญคำ [ 15 มี.ค. 2564 ]219
112 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่5 บ้านหนองตาไก้ สายบ้านฉวี อุดมวงศ์ [ 15 มี.ค. 2564 ]219
113 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ บ้านหนองตาไก้ สายอาคารอเนกประสงค์ [ 15 มี.ค. 2564 ]221
114 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 บ้านฝาย [ 25 ก.พ. 2564 ]192
115 ร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านฝาย [ 25 ก.พ. 2564 ]245
116 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านภูดิน [ 8 ก.พ. 2564 ]220
117 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 8 ก.พ. 2564 ]220
118 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระท่าแจ้ง หมู่8 บ้านโนนทอง [ 25 ม.ค. 2564 ]225
119 เปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านหนองขาม (เส้นรอบหนองน้ำสาธารณะ) [ 13 ม.ค. 2564 ]184
120 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่7 บ้านหนองขาม (เส้นหลังโรงเรียน) [ 13 ม.ค. 2564 ]230
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11